3 - Start Payment

Ödemeyi Başlatma Servisi

POST https://apigw.elekse.com/api/hoppa/corporate/virtual/startpayment

Headers

Authorization
Bearer ******************

Body

{
  "AccountId": 12345,
  "Amount": 100,
  "CardCvv": "053",
  "CardExpireMonth": "12",
  "CardExpireYear": "2027",
  "CardNumber": "9792100000000001",
  "CardOwnerTitle": "Ad Soyad",
  "CustomerReferenceNumber": "50730asd06c-bd08-46c1-91sdgb4-bc1bf40dcc50" ,
  "CommissionIsIn": true,
  "CustomerResponseUrlSuccess": "https://******/basarili",
  "CustomerResponseUrlFail": "https://******/hatali"
}
FeildDescription

AccountId (int)

Müşterinin Hoppada ki hesap ID bilgisi

CardOwnerTitle (string)

Kart üzerinde ki isim bilgisi.

CardNumber (string)

Kart numarası bilgisi.

CardExpireMonth (string)

Kartın son kullanım ay bilgisi.

CardExpireYear (string)

Kartın son kullanım yıl bilgisi.

CardCvv (string)

Kart güvenlik kodu bilgisi.

Amount (decimal)

Ödeme tutar bilgisi.

CustomerReferenceNumber (GUID)

Ödeme için oluşturulan benzersiz referans numarası bilgisi.

CommissionIsIn (bool)

Kesilen komisyonun ödeme tutarı içerisinde mi yoksa ödeme tutarı haricinde mi olması gerektiği bilgisi.

CustomerResponseUrlSuccess (string)

3d güvenlik kontrolünden sonra işlem başarılıysa yönlendirilecek link

CustomerResponseUrlFail (string)

3d güvenlik kontrolünden sonra işlem başarısız ise yönlendirilecek link

Response

FeildDescription

ErrorCode

İstek sonucu durumu kod bilgisi.

Result

İstek sonucu durum bilgisi.

Message

3D ile ödeme linki.

Last updated