20 - Pos Payment

Kart ile Cüzdana Bakiye Yükleme

Prod ve Test Ortamı

Prod Api URL : https://apigw.elekse.com Test Api URL : https://apigwtest.elekse.com

Test Ortamı Kart Bilgileri

  • 9792380000000009 (Debit)

  • 9792100000000001 (Credit)

• Son kullanma tarihi ve cvv bilgileri herhangi bir bilgi ile doldurulabilir. • Kart üzerinde ki isim bilgisi herhangi bir bilgi ile doldurulabilir.

1 - Kart ile bakiye yükleme sürecinde öncelikle limitleri öğrenmek amacıyla pospaymentlimits metoduna istek atılır. Burada dönen response bizlere ne kadar yükleme yapabileceğimiz hakkında bilgi verir.

2 - Sonrasında paymentcommissioncalculator ile yükleme yapacağımız tutara göre ödenecek komisyon ve toplam tutarı elde ederiz. Komisyonun ödeme tutarı içerisinden kesilmesi yada ödeme tutarına ek olarak kesilmesini tercih edebilirsiniz.

3 - Tüm bilgiler ışığında ödeme işlemini başlatmak için startpayment kullanırız. Girilen bilgiler Hoppa API tarafında kontrolleri sağlandıktan sonra EsnekPOS API ile 3D Güvenli ödeme yönlendirilir ve OTP (tek kullanımlık şifre) doğrulandıktan sonra EsnekPOS API tarafından işlemler gerçekleştirilir. İşlemin sonucunda başarılı yada başarısız sayfasına yönelendirilir. Başarılı olma durumunda tutar hesabınıza yansıtılır ve kullanılabilir duruma gelir.

Last updated