2 - Accounts

GET https://apigw.elekse.com/api/hoppa/corporate/accounts

GET https://apigw.elekse.com/api/hoppa/corporate/accounts/customerid:{CustomerId}

{CustomerId} => Müşteri ID bilgisi ile müşterinin hesap bilgisi çekilebilir.

Headers

Authorization
Bearer ******************

Last updated