2 - Payment Commission Calculator

Ödeme İçin Kullanıcıdan Alınacak Komisyon Hesaplama Servisi

POST https://apigw.elekse.com/api/hoppa/corporate/virtual/paymentcommissioncalculator

Headers

Authorization
Bearer ******************

Body

{
  “AccountId”: 12345,     // Müşterinin Hoppada ki hesap id bilgisi.
  “Amount”: 25,        // Ödeme tutar bilgisi.
  “CommissionIsIn”: false   // Kesilen komisyonun ödeme tutarı içerisinde mi yoksa ödeme tutarı haricinde mi olması gerektiği bilgisi.
}

Response

FeildDescription

ErrorCode

İstek sonucu durumu kod bilgisi.

Result

İstek sonucu durum bilgisi.

Body

İşlem sonucu dönen model bilgisi.

Amount

Tutar bilgisi.

Commission

Komisyon bilgisi.

Total

Toplam tutar bilgisi.

Last updated