1 - Pos Payment Limits

Kart ile Bakiye Yükleme Limit Bilgileri Sorgulama Servisi

GET https://apigw.elekse.com/api/hoppa/corporate/virtual/pospaymentlimits

Headers

Authorization
Bearer ******************

Response

{
  "ErrorCode": 0,            // İstek sonucu durumu kod bilgisi.
  "Result": true,  
  "Message": "",             // İstek sonucu durum bilgisi.
  "Body": {
    "Title": "Aylık Yükleme Limiti",  // Limit açıklaması.
    "Limit": 100.0,           // Limit tutar bilgisi.
    "Used": 10.00,           // Kullanılan tutar bilgisi.
    "UsageProportional": 10.00,     // % olarak kullanılan oran bilgisi
    "AvailableLimit": 90.00       // Kullanılabilir tutar bilgisi.
    }
}

Last updated